सूचना तथा समाचार

आ.व. २०७४/७५ को लागि विषयगत योजना तर्जुमा बैठक सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७४/७५ को लागि वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा निम्न मिति, समय र स्थानमा विषयगत योजना तर्जुमा समितिको...
थप पढ्नुहोस ...

Skip to toolbar