सूचना तथा समाचार
आ.व. २०७४/७५ को लागि विषयगत योजना तर्जुमा बैठक सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७४/७५ को लागि वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा निम्न मिति, समय र स्थानमा विषयगत योजना तर्जुमा समितिको...
थप पढ्नुहोस ...

सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको परिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना

मिति २०७३/८/२० गते प्रकाशित सूचना अनुसार यस कार्यक्रमका लागि कर्मचारी करार सेवामा राख्नका निमित्त मिति २०७३/९/५ गते संचालन हुने लिखित...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar