विषयगत कार्यालयहरुका लागि २ दिने DPMAS सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी

मिति २०७३ अषाढ १३ र १४ गतेका दिन जिल्ला योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली सम्बन्धी विषयगत कार्यालयहरुका लागि तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरियो |

DPMAS तालिमका झलकहरु dpmas2 dpmas3 dpmas4 dpmas5 dpmas6

Skip to toolbar